Одељење за хемодијализу

Контакт

телефон: 0230/434 603; 423 556

локал: 334

Радно време

Радни дан: 06,00 – 13,00 часова и 13,00 – 20,00 часова

Викенд: субота 06,00 – 13,00 часова и 13,00 – 20,00 часова

Кратак историјат

Одељење за хемодијализу са дневном болницом функционишепри сектору за интернистичке гране у служби за интерну медицину. Почело је са радом01.03.1985. са пет апарата типа фресениус 2008 ц. Лечење хемодијализом започетоје код 10 болесника, а здравствено особље је чинило пет медицинских сестара, 2 докторамедицине и један лекар специјалиста интерне медицине. У првој години је примењивана само ацетатна хемодијализа,а 1986. године започета је бикарбонатна хемодијализа.

Број болесника се повећавао и 1990.године јединицаза хемодијализу је проширена на 18 дијализних места. Исте године је уведена хемодијафилтрација.Број болесника се деведесетих година перманентно повећавао, тако да је на дан31.12.1999. године дијализирано 70 болесника на 18 дијализних места. Тенденцијапораста болесника на хроничном програму хемодијализе се константно одржава, а2004.године уведена је перитонеумска дијализа.

Хемодијализа функционише по типу дневне болнице, а болесници којизахтевају хоспитализацију лече се на интерном одељењу. У току 2012. године просекдијализираних је 80 пацијената месечно.

Особље

Лекари на хемодијализи су:

Мр сци. мед. др Оливера Милићевић, спец. Интерне медицине – нефролог,шеф

Др. Снежана Булатовић, спец. Интерне медицине

Др Тијана Марчета

Др Ненад Вељковић

Главна мед. сестра: Верица Каналаш

На одељењу има 16 медицинских сестара и од техничког особља 2 електротехничара.

Обављамо услуге хемодијализе, хемодијафилтрације и перитонеумскедијализе.

Опрема

Располажемо са 18 апарата за хемодијализу и 7 апарата за хемодијафилтрацију:

  • Фресениус: 3 апарата 5008с, 2 апарата 5008н, 2 апарата 4008н, 13 апарата 4008с
  • Формула: 4 апарата
  • Иннова: 1 апарат

You may also like...