Одељење за неурологију

Контакт

телефон: 0230/434-603;423-560

Амбуланта локал: 313

Стационар локал: 388

моб: 062/8857050

Радно време

Неуролошка амбуланта од08:30 до 13:30

Заказивање амбулантних прегледа врши се на пулту код интернистичких амбуланти лично или на бројеве телефона:0230/423-537 или 062/8847200 од 9:30 х до 13:30 х сваким радним даном

Одељење за неурологију чине

  • Стационар са 24 постеље,
  • Амбуланта,
  • ЕЕГ кабинет.

На стационарном делу рад се одвија током 24 сата сваког дана.

ЕЕГ кабинет – прегледи се обављају према утврђенојлисти чекања.

На одељењу ради укупно четири лекара специјалиста – два неуропсихијатра:др Драгица Миланков неуропсихијатар, начелник одељења, др Ковиљка Пањевић неуропсихијатар,и два неуролога: др Жељка Павлић неуролог и др Бранислава Јерковић неуролог. 

Њихов радсе одвија:

  • На стационарном делу, кроз дежурства (дијагностика, лечење и праћење неуролошких пацијената);
  • У неуролошкој амбуланти;
  • У ЕЕГ кабинету (један специјалиста неуропсихијатрије);
  • У кабинету за ултразвучну дијагностику стања и болести магистралних артерија врата (два неуролога);
  • На другим одељењима болнице, када се за то укаже потреба, кроз специјалистичко-консултативне прегледе пацијената.

На стационарномделу, такође, ради дванаест медицинских сестара, од којих је једна главна сестраодељења Славица Миросављев,а у неуролошкој амбуланти две, од којих је једна оспособљеназа рад у ЕЕГ кабинету.

Посао наодељењу се одвија према унапред утврђеном распореду рада, индивидуално и тимски.Део тима су, према потреби и психолог и социјални радник, као и остали лекари специјалистидругих грана медицине, када то здравствено стање пацијента и друге околности захтевају.

Током једногмесеца амбулантно се прегледа преко 700 пацијената, болнички се лечи од 40-50 пацијената,обсервира се 40-60, а на другим одељењима болнице се обави од 50-60 специјалистичко-консултативнихпрегледа. У ЕЕГ кабинету се уради око 30 снимања месечно, а у кабинету за уз дијагностикумагистралних артерија врата око 40 прегледа.

Постојипотреба за едукацијом, лекара специјалиста са одељења, из области уз дијагностикепатологије магистралних артерија врата, као и из области неурофизиологије (ЕЕГ,ЕМГ и ЕП), али тренутно, због недовољног броја лекара специјалиста и постојећегобима посла, нема  могучности да се оне реализују. Неопходно је планирати иповећати број лекара специјалиста на одељењу за неурологију, како би се перманентноунапређивао квалитет и несметано остваривао потребан обим пружања здравствених услуга,на задовољство наших пацијената и нас самих.

Начелник одељења за неурологију

др Ковиљка Пањевић, неуропсихијатар

You may also like...