Служба за психијатријске болести

Радно време

  • Амбуланта за психијатријске поремећаје:

   сваког радног дана од 8:00 – 14:00

  • Стационар ради 24 сата
  • Дневна болница за третман психијатријских поремећаја и заштиту менталног здравља од 07.00 до14.00 сати радним данима

У оквиру службе за психијатријскепоремећаје налази се:

  • Амбуланта за психијатријске поремећаје
  • Стационар
  • Дневна болница за третман психијатријских поремећаја и заштиту менталног здравља
  • Амбуланта за клиничку психологију

Служба за психијатријске поремећаје збрињава оболеле са менталним поремећајима и поремећајима понашања.

У оквиру стационара налази се 16 болничких постеља.

На стационарном делу ради:

  • 1 лекар специјалиста психијатрије

У оквиру дневне болнице налази се 15 места за дневно болнички третман.

Окупационо-терапијски рад са пацијентима организује медицинска сестра, клиничкипсихолог и социјални радник. 

Због реконструкције зграде психијатрије, ради само Амбуланта за психијатрију од 8 до 14 сати

Амбуланта за клиничку психологију не ради због одласка психолога на специјализацију.

You may also like...