Служба за психијатријске болести

Радно време

 • Амбуланта за психијатријске поремећаје:

   сваког радногдана од 8:00 – 14:00

 • Стационар ради 24 сата
 • Дневна болница за третман психијатријских поремећаја и заштиту менталног здравља од 07.00 до14.00 сати радним данима
 • Амбуланта за клиничку психологију од 07.00 до14.00 сати сваког радног дана

У оквиру службе за психијатријскепоремећаје налази се:

 • Амбуланта за психијатријске поремећаје
 • Стационар
 • Дневна болница за третман психијатријских поремећаја и заштиту менталног здравља
 • Амбуланта за клиничку психологију

Служба за психијатријске поремећајезбрињава оболеле са менталним поремећајима и поремећајима понашања.

У оквиру стационара налазисе 16 болничкихпостеља.

На стационарном делу ради:

 • 10 сменских техничара
 • 2 лекара/спец.психијатрије и неуропсихијатрије
 • 2 стручна сарадника, клинички психолог и Дипл.соц.радник

У оквиру дневне болнице налазисе 15 места за дневно болнички третман.

Окупационо-терапијски рад са пацијентима организује медицинска сестра, клиничкипсихолог и социјални радник. 

You may also like...