Интернистичке амбуланте

Радно време: 07-15

Од 07- 09 ради се 24h ЕКГ холтер мониторинга, ванредна дијагностика,даванје информација усмено, писмено и телефоном

од 09- 14 редован рад амбуланти

Контак: 064/8865926

You may also like...