Сертификат о акредитацији

РешењемАгенције за акредитацију здравствених установа од 18.06.2015. године, Општој болнициКикинда додељен је СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ број А-127-09/2015, којим јенаша установа стекла акредитацију на период од три године, од јуна 2015. дојуна 2018. године.

Спољашњеоцењивање квалитета рада спроведено је од 10. до 13. маја ове године. Утиму за спољашње оцењивање АЗУС-а били су: вођа тима доц. др Вера Ћелић, дипл.економиста Јасмина Пеуља Вукобратовић и вмс Зорица Благојевић. Испред ОБ Кикиндакоординатор за акредитацију био је др Јован Јаконић.

Упоступку оцењивања квалитета, према критеријумима који су утврђени стандардима заакредитовање здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа, применом скалеза оцењивање, Општа болница Кикиндаје остварила следеће оцене:

ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у процесу лечења није оцењен мањом оценом од 4
остварили смо чак 67,77% оцена 4 и 5
Морамо нагласити да смо били врло близу 70% , колико је потребно да би нека установа испунила стандарде за добијање акредитације на 7 година
свега 3,83% оцена 1 и 2

You may also like...