Заштитник података о личности

У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Решења број 01-14/9 од 21.01.2022. године Опште болнице Кикинда, за заштитника података о личности именована је мастер правник Ивана Бистричић, телефон 064/8560959 е-маил : pravnik@obki.rs

You may also like...