Служба за педијатрију

Контакт

телефон: 0230/423-518; локали: 201 и 333

Радно време

00-24

        Дечије одељење располажефондом од 15 постеља, које су распоређене у 4 болесничке собе и 5 боксева за смештајодојчади и мале деце оболеле од акутних инфективних болести и једну собу за полу-интензивнунегу.

        На нашем одељењупружамо услуге болничког испитивања и лечења и амбулантне прегледе. Амбулантне прегледеобављамо у општој педијатријској и двема субспецијалистчким амбулантама: неонатолошкоји епилептолошкој. Дијапазон наших услуга обухвата и први ултразтвучни преглед кукова,ЕЕГ снимање, ЕКГ снимање, спровођење инхалаторне терапије и других дијагностичкихи терапијских процедура.

        Од опреме поседујемоинхалаторе (2), аспираторе (2), инфузиону пумпу, ЕКГ апарат, ултразвучни апарати пулсни оксиметар.

        О здравственој заштитидеце и омладине брине тим од 5 лекара-педијатара, од којих су два педијатра субспецијалисти неонатологије и епилептологије: др Драгица Митрић, педијатар-епилептолог, начелни цаодељења, др Гордана Бистричић педијатар неонатолог, шеф службе за неонатологију,др Талал Абу Хаија, педијатар и др Слободан Лазаров педијатар, др Биљана Племић педијатар.        Онашим малим пацијентима 24 сата брине 11 медицинских сестара (1 виша медицинскасестра) са главном сестром одељења Милицом Митрашиновић  (виша медицинска сестра).О хигијени одељења и подели хране брину једна спремачица и две сервирке.

You may also like...