Одељење за болести ОРЛ

Контакт

телефон0230/434-603

 • Начелник: лок 332
 • Одељење: лок 336
 • Амбуланта: лок 256; 232

e-mail:orlkikinda@gmail.com

Историјат

        ОРЛодељење у Кикинди основано је 1958. године  и налазило се у просторијама данашњегшколског диспанзера и имало је десетак болесничких постеља и операциону салу. Наовој локацији одељење је  остало до 1964. године када је пресељено у наменскиизграђену зграду у оквиру опште болнице. Тако је тада заокружена просторна и функционална целина овог одељења, које је тада имало 32 болесничке постеље и двеоперационе сале. Четири деценије касније, новом организацијом здравствене службе,ОРЛ одељење је припало хируршком сектору болнице, те је крајем 2005.године пресељеноу нову зграду болнице и сада је смештено на првом спрату зграде заједно са офталмолошкимодељењем.

        Данас у одељењу раде 3 оториноларинголога: Др Лазар Сивчев начелник одељења, Др ЗолтанАнтал, Др Бојан Марковић (на субспецијализацији из алергологије) и 7 медицинскихтехничара. Постељни фонд је смањен, те располажемо са 8 болесничких постеља. У оквирусамог одељења налази се  и једна мања сала за интервенције, а оперативни програмсе обавља у централном оперативном блоку. Операције се обављају свакодневно, такода пацијенти на оперативно лечење не чекају дуже од 7 дана. Годишње се обави изеђу400 и 500 операција.

        Одељењепоседује 2 операциона микроскопа, 2 сета за микрохирургију средњег ува електрокаутер,аргон плазма каутер, опрему за директоскопију и ларингомикроскопију, ригидни езофагоскопи бронхоскоп (са оптикама), аудиометар, тимпанометар, ФЕСС (функционална ендоскопскахирургија синуса).

        ОдељенскаОРЛ амбуланта покрива и примарну здравствену заштиту и ради сваког радног дана од09-14 часова. У оквиру амбуланте обавља се и аудиометрија, тимпанометрија и калоријско испитивање унутрашњег ува. Планира се отварање риноалерголошке амбуланте.Амбулантни прегледи се не заказују, тако да сви пацијенти бивају прегледани истогдана. Годишње се обави око 15000 амбулантних прегледа.

        Ванрадног времена перманенција се обавља путем приправности.

У нашем одељењу се раде следећеоперације:  

 • инсерције аерационих цевчица
 • корекције одстојећих ушију
 • тонзилоаденоидектомије (операција крајника) у локалној и општој анестезији
 • АПЦ тонзилектомије (операција крајника аргон плазмом)
 • екстирпације бенигних тумора (одстрањење доброћудних тумора) ОРЛ регије
 • радикалне трепанације максиларних синуса (операција виличних синуса)
 • затварање оромаксиларних фистула
 • ендоназалне ендоскопске полипектомије (одстрањење полипа из носа ендовидеоскопски)
 • септопластике (операција криве носне преграде)
 • панедоскопије са биопсијом тумора ОРЛ регије
 • аспирационе биопсије фином иглом (ултразвучно вођене)
 • ЛМС (дијагностичке, као и одстрањење полипа, чворића, едема и циста са гласница)
 • ригидне езофагоскопије (дијагностичке са биопсијом, као и екстракције страних тела једњака)
 • ригидне трахеобронхоскопије (дијагностичке са биопсијом, као и екстракције страних тела трахеје и главних бронха)

ФЕСС (функционална ендоскопскахирургија синуса)

You may also like...