Контакт

Општа болница Кикинда
Адреса:
Ђуре Јакшића 110
23300 Кикинда

Контакт:
телефон 0230/316-288
факс 0230/422-513
ПИБ 106734160
E-mail:bolnica@obki.rs

Позивањем бројева мобилне телефоније директно се могу добити следеће службе:

 • ЛАБОРАТОРИЈА  064 886-5930
 • ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА  064 886-5932
 • ФИЗИЈАТРИЈА  064 886-5940
 • РАДИОЛОГИЈА  064 886-5920
 • ДИЈАЛИЗА  064 886-5921
 • ИНТЕРНИСТИЧКЕ АМБУЛАНТЕ  064 886-5926
 • НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА АМБУЛАНТА 062 885-7767
 • ХИРУРШКА АМБУЛАНТА 064 898-6185
 • ОРЛ АМБУЛАНТА 064 898-6174
 • ОЧНА АМБУЛАНТА 064 898-6175
 • КОЖНА АМБУЛАНТА 064 898-6169
 • ПОРТИРНИЦА 062 884-2824
 • ОБРАЧУНСКА СЛУЖБА 064 898-6159
 • КАДРОВСКА СЛУЖБА 064 898-6160