„Никољданске повеље“ радницима болнице

Уручењем „Никољданских повеља“,Градска управаКикинде, на челу с градоначелником Павлом Марковим, у протеклих неколико дана изразила је огромнузахвалност Општој болници Кикинда, запосленима у свим структурама и делатностиманаше установе, на изузетно професионалном, стручном и одговорном раду током пандемије коронавирусау нашој средини.

Како је истакао др Јован Јаконић, заменикдиректора ОБ Кикинда, захваљујући таквом односу, пожртвованости и хуманостизапослених, као и ефикасности која се огледала у томе што је током само једногпреподнева уследила реорганизација рада, заустављено је ширење инфекције укратком временском периоду,те данас немамо нових случајева.

Недељка Бутулија, главна сестра поликлиничкогдела интернистичких амбуланти у први план је истакла солидарност заопослених,те чињеницу да су радници у свим службама Болнице радили без поговора, са пуновоље и без страха.Захвалила је и пацијентима на разумевању и стрљењу јер безњихове сарадње не би било оваквог исхода.

Важноје нагласити да су у менаџменту Болнице препознали и ценили рад и залагањесвих, поготово млађих колега, међу којима има и оних којису сада добили стални посао.

You may also like...