Републичка стручна комисија за дерматовенерологију

Решењем министра здравља од 11. септембра ове године, именована је Републичка стручна комисија за дерматовенерологију за чијег је члана изабрандр Синиша Јолић, специјалиста дерматовенерологије и субспецијалистаангиологије, начелник Одељења за кожне болести и Јединице за палијативнозбрињавање ОБ Кикинда.

Задаци ове Комисије су да даје препоруке Министарству здравља у изради и праћењу критеријума за унапређење квалитета здравствене заштите у овој области, израда смерница, водича и протокола добре клиничке праксе, праћење савремених научних достигнућа, остваривање сарадње са различитим струковним удружењима , процена и давање мишљења Заводу за јавно здравље за територију РС о питањима из области здравствене технологије итд.

Ово својеврсно признање др Јолићу за његов досадашњи рад у струци је тим веће и значајније јер је једини лекар из опште болнице тј. секундарне здравствене заштите који је изабран у чланство Републичке комисије за дерматовенерологију.Сви остали чланови су запослени на Клиници за дерматовенерологију КЦ Србије, Клиници за кожне и полнеболести ВМА и Клиничких центара у Новом Саду и Нишу.

You may also like...