Нова метода у лечењу акутних и хроничних рана

У Општој болници Кикинда од недавно се као научно доказана и проверена, примењује нова здравствена техника одобрена решењем Министарства здравља – лечење акутних и хроничних рана принципом негативног притиска (VAC metoda).

Лечење комплексних акутних и хроничних рана овом методом има значајне предности у односу на конзервативни начин превијања и може се примењивати на нивоу целе установе, а досад је углавном примењивана на хирургији.

-Одељење дерматовенерологије наше Болнице је прво у Србији почело с применом VAC методе одсвих општих болница. Комисија за процену здравствених технологија у Министарству здравља утврдила је да је нова здравствена процедура научно прихватљива, безбедна , квалитетна ипотврђена у пракси других, високо развијених земаља, те да се као таква може примењивати у нашој установи. Важно је истаћи да је реч о неинвазивној активној терапији која користи контролисан, локализован негативни притисак, те так опоспешује залечење рана- наглашава начелник др Синиша Јолић, специјалиста дерматовенерологије и ангиологије.

У протеклих неколико месеци применом ове методе успешно је лечено 20 пацијената. По речима др Јолића, у плану је и оснивање Јединице за лечење хроничних рана при одељењу дерматовенерологије, чиме би се ОБ Кикинда позиционирала као лидер уСрбији, с обзиром да ниједна здравствена установа у Србији нема посебну јединицу за ову намену.

You may also like...