Служба за анестезиологију и интезивно лечење

Контакт:

Телефон: 0230/ 423-560 лок: 311, 304

E-mail: aritkda@gmail.com

Радновреме:

радним даном: 00-24

викендом и празником: 00-24

Персонал:

Служба за анестезиологију и интензивно лечење у саставу има 2 оделења:

  • Оделењеза анестезиологију и реаниматологију
  • Оделењеза интензивно лечење

У Служби је запослено 7 лекара специјалиста из анестезиологије са реаниматологијом и још 2 лекара на специјализацији затим 2 виша медицинска и 22 средњих медицинских техничара(на анестезији 8, на интензивном оделењу 13).

Начелник СлужбеПрим.др.сци.др. Илона Шефер, лекар специјалиста, анестезиолог

Главни техничар Службе: ВМТ Василије Мицић

Шеф интензивног оделења: Др. Смиљана  Томашев,лекар специјалиста, анестезиолог

Главна сестра интензивног оделења: ВМС МајаПувалић

Оделењски лекари:

Др. Наталија Бак, лекар специјалиста, анестезиолог

Др. Зорица Вребалов, лекар специјалиста, анестезиолог

Др. Зорица Гатарић, лекар специјалиста, анестезиолог

Др. Радивој Бореновић, лекар специјалиста, анестезиолог

Др. Владимир Перић, лекар специјалиста, анестезиолог

Др. Владимир Прунић, лекар специјалиста, анестезиолог

Др. Марија Вукобрат, лекар на специјализацији

Основна делатност и услуге:

1) ОДЕЛЕЊЕЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ

У оперативном блоку (4 операционе сале):

Годишње се уради око 1500 анестезије за планиране и хитне операције из области опште, абдоминалне,васкуларне хирургије, ортопедије, урологије, оториноларингологије и гинекологијеса акушерством. Честе су тзв. велике вишечасовне операције (гастректомије, ресекције дебелог црева и панкреаса, уградња васкуларних графтова у великих крвнихсудова затим имплантација ендопротезе кука и колена.

Ван оперативног блока и у оквиру дневнехирургије још се изводи око 300 дневних анестезија за мање хируршке и гинеколошкеинтервенције.

Анестезија (општа или регионална) изводисе са савременим анестезиолошким апаратима уз одговарајући мониторинг. После анестезијесви пацијенти бораве у соби за постанестезијски надзор или ако даље лечење то захтевана интензивном оделењу.

У саставу оделења за анестезију и реаниматологијује и анестезиолошка амбуланта где се прегледају сви болесници којимасе планира оперативни захват.

АНЕСТЕЗИОЛОШКА АМБУЛАНТА

Налази се у приземљу зграде, на ургентном-пријемномоделењу.

Радно време је: 11:00-13:30 радним данима, нијепотребно заказивање!

2) ИНТЕНЗИВНО ОДЕЛЕЊЕ (7 постеља)

Годишње се лечи око 300 болесника, којимаје потребна респираторна и циркулаторна потпора, тотална парентерална исхрана. У интензивном лечењу се примењују савремениапарати  (6 респиратора, 7 монитора са пулсоксиметријом,  инфузионе пумпе, дефибрилатори, грејачи крви, мини лабораторијаРапидпоинт). Ниво 3 интензивног лечења је на 6 постеља  и  ниво 2  интензивног лечења је  на 1 постељу).  Поред оперисаних болесника овде се лече и тешкеинтоксикације, трауме и преживели након кардиопулмоналне реанимације.

You may also like...