Служба за физикалну медицину и рахабилитацију са спортском медицином

Увод

        Службаза физикалну медицину и рехабилитацију и спортску медицину Опште болнице у Кикиндипружа амбулантне услуге дијагностике, лечења и рехабилитације, као и консултативнепрегледе болесника са других одељења и према потреби исте укључује у рехабилитационитретман. На одсеку за спортску медицину обављају се прегледи, лечење и рехабилитацијаспортиста. У оквиру службе примњују се различите физикалне методе и процедуре уобласти електротерапије, магнетотерапије, сонотерапије, термо и криотерапије, каои кинезитерапијски третман у виду групних и индивидуалних вежби и корективних вежбикод деформитета кичме и стопала деце.

        Свенаведене физикалне процедуре спроводе се у циљу што квалитетнијег и ефикаснијегоспособљавања оболелих и повређених у што краћем временском року ради враћања уживотну и радну средину. Поштујући принципе савремене физијатрије доприносимо очувањуздравља, функционалне способности и квалитета живота.

        Запослениу служби за физикалну медицину и рехабилитацију прате развој медицинских и другихнаука у оквиру континуиране медицинске едукације лекара, терапеута и мед. сестара.

Делатност службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 • Лечење запаљенског и дегенеративног реуматизма
 • Пострауматска и постоперативна стања
 • Лезије централног и периферног моторног неурона
 • Конгенитални и стечени деформитети кичме и стопала код деце
 • Дијагностика остеопеније и остеопорозе

Делатност одсека за спортску медицину

 • Петходни, периодични и накнадни прегледи спортиста
 • Дијагностика и лечење спортских повреда
 • Тестирање и савети о исхрани спортиста
 • Кинезитејпинг и терапија ударним таласима
 • Прегледи учесника у школском спорту и осталих учесника (тренери,судије..)
 • Прегледи спортских објеката (хигијенски захтеви)

Контакт 

телефон: 0230-423-556 лок. 377

мобилни: 062-8847264

Радно време службе 

Радним даном од 7.00-14.00 

Заказивање прегледа од 10.30-12.00

Водич за пацијенте

        Прегледипацијената се заказују телефоном и обављају се по упуту изабраног лекара опште праксеи овереном здравственом књижицом. Након прегледа пацијенти се према потреби упућујуна физикалну терапију.

Прегледи деце се обављају без заказивања свакоградног дана од 7х и 45 мин.

Стања након повреде и имобилизације се не заказујууз предлог ортопеда.

Опрема

 • Апарати за електротерапију (галван.струја, ВМ ИМ, ТЕНС, ДД, УЗ, магнет, мултиапарат, Васкулатор, Биоптрон лампа, апарат за терапију ударним таласима)
 • Казан за парафин и опрема за криотерапију. Опрема за кинезисалу (разбој, лестве, пули апарат, просупинатор, бицикл-тренажер)
 • ДЕXА-апарат за дијагностику остеопорозе

Особље

Лекари у служби физикалне медицине и рехабилитацијесу:

 • Др Перса Симић, спец. физ. мед. и рехабилитације, начелник службе
 • Др Радослав Бечејац, спец. спортске медицине
 • Др Зоран Србљин, спец. физ. мед. и рехабилитације

Главнитерапеут је Драган Трифунац – виши физиотерапеут
На одељењу имамо три струковна физиотерапеута, осамвиших физиотерапеута, два средња физиотерапеута и три медицинске сестре.

Кратак историјат

        Службаза физикалну медицину и рехабилитацију основана је 1980.год. у оквиру опште болницеу Кикинди. Оснивач и дугогодишњи начелник службе био је прим.др Драган Пакашки

You may also like...