Служба за трансфузију крви

Контакт:
телефон 0230/423-566, локал 291

Радно време:

Рад Хематолошке амбуланте радним даном од 8-12 сати;

Трудничка амбуланта радним даном од 7-9 сати;

Вађење крви радним даном од 7-9 сати;

Издавање резултата петком од 10-14 сати;

Запослени у служби:

Служба има 15 запослених радника:

Начелник службе (специјалиста трансфузиологије и субспецијалиста хематологије),

Главна сестра – трансфузиолошки техничар,

10 трансфузиолошких техничара са петим степеном стручне спреме и

3 помоћна радника (перачица лабораториског посуђа, спремачица и сервирка).

Услуге које обављамо:

Организовање акција добровољног давања крви у сарадњи са Општинскоморганизацијом Црвеног Крста, прикупљање крви од добровоњних даваоца у служби и на терену. Поред прикупљања крви у служби се врши  тестирање, припрема компонентне терапије (концентровани еритроцити, замрзнута свежа плазма, криопреципитат, концентровани тромбоцити) као и лабораториске анализе потребне за успешну и безбедну примену трансфузије крви. Серолошко тестирање (одређивање крвнихгрупа АБО, Рх крвне групе и Рх фенотипа, скрининг ирегуларних антитела и одређивање титра антитела, директни и индиректниантихумани глобулин тест, титар хладних аглутинина, криоглобулини). Такође одређујемомаркере трансмисивних болести (хепатитис Б, хепатитис Ц, ХИВ, Трепонема палидумтест) лежећим болесницима. У оквиру пренаталне заштите трудница одређујемо крвне групе, Pх фактора, скрининг ирегуларних антитела за све труднице на почетку трудноће, аза труднице Рх негативне крвне групе скрининг антитела радимо у још три пута токомтрудноће. У лабораторији за коагулацију крви радимо скрининг коагулације: ПТ, АПТТ,време крварења, затим Д димер тест. Болесницима који узимају оралну антикоагулантну терапију одређујемо вредност ИНР из капиларне крви. 

У оквиру Хематолошке амбуланте, врши се преглед болесника упућени код стране изабраног лекара, као и консултативни прегледи болесника на другим одељењима.

Опрема:

Служба за трансфузију крви поседује опрему која је неопходна за обављање претходно наведених услуга.

Историјат:

Служба трансфузије крви се селила на више локација у кругу наше болнице.На жалост, подземне воде су уништиле велики део старе архиве, тако да сачувани подацио добровољном давалаштву крви и сва остала документација и евиденција података датираод 1962. године. Од 1984. године се налази у просторијама у којима се и данас налази.

You may also like...