„TERRA“ донирала болницу

Захваљујући донацији Центра за ликовнуи примењену уметност “TERRA” у износу од 250.000 динара, Служба за интернумедицину ОБ Кикинда набавила је још један, преко потребан, холтер апарат за мониторинг ЕКГ-а, неинвазивну дијагностичку процедуру, односнопосебан поступак праћења рада срца у току 24 или 48 сати.

Изисте донације обезбеђен је и нови дванаестоканални ЕКГ апарат, такође за потребеСлужбе интерне медицине наше Болнице, чиме је обезбеђена бржа, прецизнија и ефикаснијадијагностика.

You may also like...