Служба за патологију са цитологијом

Контакт

телефон 0230/423-556, локал346

Радно време

од 07:20

Персонал

начелник, главна сестра, двалаборанта ,два помоћника обдуцента и спремачица

Услуге

Патохистологија, цитологија,обдукције

Опрема

        Пооснивању служба је опремљена стандардном опремом. Клизни и ротациони микротом, криостат,парафински диспензер, термостат, центрифуга, техничка вага, микроскоп са камером,замрзивач и фрижидер, ормари за одлагање парафинских калупа, предметних стакалакао и бројних других средстава за рад која олакшавају и убрзавају свакодневни процесрада.

Кратак историјат

        Службу за патохистолошку дијагностику основао је 1972. год др Миленко Новак у Кикинди.Просторије прве лабораторије налазиле су се у згради дечијег диспазера, која јепочела са радом 1973 године. У њој је било запослено два лаборанта , један помоћник обдуцента и била је опремљена неопходном опремом. Због скученог простора а и удаљеностиод болнице лабораторија је пребачена 1981. године у просторије старог дела рендгена.Ту су оспособили једну просторију за обдукције, једну за лабораторију и просторијуса расхладном комором. Данас се патологија налази у истом простору са савременијомопремом, а од 2012. године је почела са развојом још једне гране патологије, а тоје цитологија.

You may also like...