Стручни колегијум (25.02.2016.)

„Одржавање дисајногпута“ била је тема Стручног колегијума лекара Опште болнице Кикинда, одржног25. фебруара 2016. године у болничкој библиотеци.

Предавање на овутему, у присуству својих младих и старијих колега, излагао је др Владимир Прунић,лекар на специјализацији из анестезије и реанимације.

You may also like...