Стручни колегијум (26.11.2015.)

Стручни колегијумлекара Опште болнице Кикинда је, након дуже паузе, у октобру ове године поново започео рад. Директор Опште болнице др Милан Митрић, именовао је за новогпредседника Стручног колегијума прим.др.сци.др Илону Сцхаффер, специјалисту анестезиологијеи реанимације.

Циљ рада новог Стручног колегијума је, упрвом реду, континуирана медицинска едукација лекара кроз стручна предавањаколега:

  • који су учествовали на неком конгресу, симпозијуму, курсу (активноили пасивно)
  • који су били на едукацији у терцијарним установама, ради усвајања нових метода и техника у лечењу болесника.
  • који су постали нови специјалисти или субспецијалисти и желе да новине из својих области поделе са осталим лекарима Болнице

Уплану је да једна од сталних активностибуде приказ служби и оделења наше Болнице и њихова достигнућа у раду и развојупротеклих година.

Посебан акценат ће бити на едуковању млађихлекара и лекара на специјализацији, у домену стицања искуства у презентацији својихрадова, како би касније, на што ефектнији начин, то чинили на већим скуповима.

Стручни колегијум састаје се сваког последњегчетвртка у месецу у 13:30, у библиотеци Опште болнице Кикинда. На првом састанкуодржаном крајем октобра, акредитовано стручно предавање “Хронична венска болести удруженост са коморбидитетним обољењима – њихова повезаност са клиничком сликомХВБ”, одржао је др Синиша Јолић, специјалиста дерматовенерологије и ангиологије.

На Колегијуму одржаном 26. новембра, предавачи су били др ВладимирДавидовић сатемом “Пагет-Сцхроеттер синдром као први симптом малигне болести – приказдва пацијента“, и др Владимир Веселинов, који је излагао рад на тему „Процена нутриционогстатуса пацијента на хемодијализи Опште болнице Кикинда“

You may also like...