Управни и надзорни одбор

УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА:

1.  Атила Кабок, председник УО, студент из Руског села, представник оснивача        

2.  Дијана Петков, дипл. менаџерка и мастер економисткиња из Кикинде, представница оснивача;

3.  Јелена Лазичић, економисткиња из Кикинде, представница оснивача;

4.  Слободан Петковић, правник у пензији из Банатско Великог Села, представник оснивача;

5.  др Драгиња Марковљев, докторка медицине, специјалиста инфектологије из Кикинде, из реда запослених;

6.  др Оливера Милићевић, докторка медицине, специјалиста интерне медицине, нефрологије из Кикинде, из реда запослених;

7.  др Љубица Ковачевић, докторка медицине, специјалиста радиологије из Банатског Великог Села, из реда запослених;

You may also like...