Служба за општу хирургију

Радно време

Радни дан: 08:30 -14:00 часова, а за хитне случајеве амбуланта ради 24 часа

Општи хирург је дежуран24 часа, а ортопеди и уролози су приправни за хитне интервенције

Овај сецтор чине уже организационејединице и то:

 • Служба за општу хирургију, која у свом саставу има:
  • Амбулантаза општу хирургију
  • Амбулантаза васкуларну хирургију
 • Одељење за ортопедију и трауматологију
 • Одељење за урологију

На одељењу тренутно ради петспецијалиста опште хирургије, један специјалиста васкуларне хирургије, два ортопеда,два уролога, два специјализанта опште хирургије, као и 42 медицинска техничара/сестара.

Особље

 • Др Гојко Љубоја,лекар специјалиста хирург
 • Др Милан Митрић, лекарспецијалиста васкуларне хирургије
 • Др Дамир Егеља, лекар специјалистахирург
 • Др Бојан Миладинов, лекарспецијалиста хирург
 • Др Горан Ашкич, лекар специјалистаортопед
 • Др Јован Јаконић, лекарспецијалиста ортопед
 • Др Миша Грујин, лекар специјалистауролог
 • Др Предраг Павлић, лекарспецијалиста уролог
 • Др Драган Грубор, специјалиста опште хирургије
 • Др Владимир Давидовић,лекар на специјализацији опште хирургије
 • Главна сестра одељења је Радмила Јавор

Одељење располаже са укупно 60 постеља расподељених у двадесет трокреветнихболесничких соба на две ламеле. У операционом блоку налазе се четири операционесале у којима се осим хирушких, ортопедских и уролошких операција раде и гинеколошке,ОРЛ и офтамолошке операције. Годишње се хоспитализује око 1900 пацијената, а у специјалистичкимамбулантама током 2012. године прегледано је 10.375 пацијената у амбуланти за општухирургију, 1720 пацијената у амбуланти за васкуларну хирургију, 8579 у амбулантиза ортопедију и 5529 пацијената у амбуланти за урологију. Годишње се уради око900 операција из домена опште и васкуларне хирургије, око 200 ортопедских операцијаи око 350 уролошких операција и дијагностичких процедура уз 400 мањих хируршкихинтервенција.

        Из домена опште хирургијераде се операције препонских кила безтензионим техникама уз употребу прортетскогматеријала (мрежица), широк дијапазон операција из хепатобилијарне, колоректалнехирургије укључујући ултраниске ресекције ректума и стандардну употребу механичкихшивача – стаплера, те операције желуца, панкреаса, дојке. Лапароскопска хирургијаје заживела на нашем одељењу 1998. године када је др Гојко Љубоја урадио прву лапароскопскухолецистектомију, а планирано је увођење и других лапароскопских процедура. Из доменапластичне хирургије бавимо се лечењем опекотина, реконструкцијојм тетивног апаратакод повреда шаке као и решавањем дефеката коже режњевима. Из области грудне хирургијена нашем одељењу се раде плеурална пункција и плаурална дренажа. Не треба посебнонапомињати да се бавимо збрињавањем хитних стања. Током 2012. смо започели и ендоскопскудијагностику где смо поред ректоскопије која је и раније била рађена, почели обављатии гастродуоденоскопије и колоноскопије. На нашем одељењу раде се артеријске реконструктивнепроцедуре: аортофеморалне, инфраингвиналне реконструкције са нативним и синтетскимграфом, тромбоемболектомије горњих и доњих екстремитета,  затим оперативнепроцедуре на венском систему: стрипинг ВМС, флебектомија, СЕПС, УСГС – фоам склеротерапија,приступи за дијализу АВ – нативни и са синтетским графом и трансперитонеални приступза дијализу. Годишње се уради и 450 цолордуплеxсцан ангиодијагностичких прегледа.

        Амбулантно-поликлиничкирад се обавља у амбулантном делу болнице који се налази у приземљу зграде.

Распоред рада амбуланти

Општа хирургија

Понедељак   – др Слободан Миросављев

Уторак         – дрГојко Љубоја

Среда           – др Бојан Миладинов

Четвртак       – др Драгутин Поповић

Петак           – др Дамир Егеља

Васкуларна хирургија

Среда            – др Милан Митрић

You may also like...