Дани акредитације

У периоду од 10.05.2015. године до 13.05.2015. године у Општој болници Кикинда упосети је био Тим за спољешње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установаСрбије у саставу:
Вођа тима:
Доц. др. Вера Ћелић
Чланови тима:
дипл. економиста Јасмина Пеуља Вукобратовић,
Зорица Благојевић,вмс

You may also like...