Одељење за очне болести

Кратак историјат

        Појавом великог бројаоболелих од врло заразног оболења-трахома, указала се потреба за отварањем антритрахомскогдиспанзера. Диспанзер се отворио 1957. године у данашњем анти туберколозном диспанзеру.Оснивач диспанзера, а касније и одељења и као први специјалиста офталмологије, билаје Радмила Дејановић. У диспанзеру су радиле и неколико болничарки, које су билеобучене да препознају трахом. Оне су радиле и на терену и упућивале пацијенте удиспанзер код којих је постојала сумња на трахом.

        Очноодељење је отворено 1958.године, које се налазило у данашњем дечијем диспанзеру.Тада се почело са операцијама катаракте, глаукома, страбизма, обраде рана, енуклеацијаи ситним хируршким интервенцијама. Године 1964. одељење се преселило у наменскиизграђену зграду за офталмологију.

        Кабинет за ортооптикуи плеоптику је основан 1969. године, кабинет за глауком са кабинетом за видно поље1985.године.

        На одељењу су радиликао специјалисти др Радмила Дејановић, др Радмила Вукајловић, др Лада Радонић, дрДрагица Радновић,др Срђа Рапајић, др Светлана Поповић, др Синиша Аврамовић, др АлександарМилованов, др Веселинка Грујић и др Борислав Вуков, као консултант у кабинету застрабологију.

        Прваглавна сестрабила је Радивојша Данка, а затим дуго година Боса Стефановић.2006. године је одељењепремештено нахирургију и ради у склопу сектора за хируршке гране медицине. 


У свом саставу има:

  • стационар
  • амбуланту за офталмологију
  • кабинет за ортооптику (тренутно не ради због недостатка особља)
  • Број постеља је десет

Особље

        Др Офелија Балош Трнић, спец. офтамологије, начелник

        Др Милица Симић, спец. офталмологије

        Главнасестра одељења је Малвина Бубуљ

        Наодељењу имамо седам медицинских сестара.

        Амбулантно-поликлиничкирад се обавља у амбулантном делу болнице који се налази у приземљу зграде. Уследнедостатка опреме и офталмолога, данас се на одељењу раде ситне хируршке интервенције.

You may also like...