Донације у 2012. и 2013. години

 1. „MAGMA PHARMACIA“ ДОО, Београд, 10.07.2012. године
  памучне мајице за медицинске сестре у износуод 22.715,00 динара
 2. „ВЕЛПАН“ ДОО, Кикинда, 27.09.2012. године
  новчана средства у износу од 597.200,00 динараза куповину 250 комплета
  болничке постељине
 3. „LG ELECTRIC MAGYAR KFT“ 20.11.2012. године
  клима уређаји, 3 комада, у вредности од 1.638еура
 4. АНГРОПРОМЕТ, КИКИНДА, 28.12.2012. године
  јастуци, 200 комада, у вредности од 69.600,00динара
 5. РАДМИЛА ХОМАНОВ, 04.02.2013. године
  новчана средства у износу од 34.000,00 динараОдељењу за дечије болести
 6. МАЈА МАЛОГАЈСКИ,из Новог Сада, 12.02.2013.године
  новчана средства у износу од 565.000,00 динараза набавку гинеколошке столице
 7. УДРУЖЕЊЕ „НАША КУЋА“ Кикинда, 13.03.2013.године
  новчана средства у износу од 8.190,00 динараОдељењу за дечије болести
 8. ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА Кикинда,18.03.2013. године
  новчана средства у износу од 161.000,00 динараза куповину гинеколошког стола
 9. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА, 26.04.2013. године
  душеци за болничке кревете, 20 комада, увредности од 85.570,00 динара
 10. КОМПАНИЈА ’’ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ’’ , 07.05.2013. године
  новчана средства у износу од 40.000,00 динараОдељењу за продужено болничко лечење
 11. „СЛАВИАМЕД“ ДОО, 10.05.2013. године
  новчана средства у износу од 33.990,00 динараза куповину лап топа

You may also like...