Служба за интерну медицину

Радни дан: од 09 до 14ч,

а за хитне случајеве амбуланта ради 24ч.

Интерниста је дежуран 24ч. 

Сектор за интернистичке гране чине уже организационе јединице и то:

 • Служба интерне медицине
 • Пријемна интернистичка амбуланта
 • Општа интернистичка амбуланта
 • Гастроентерохепатолошка амбуланта
 • Амбуланта за гастроскопију
 • Амбуланта за колоноскопију
 • Амбуланта за ректоскопију
 • Кардиолошка амбуланта
 • Кабинет за ехокардиографију
 • Кабинет за ергометрију
 • Ендокринолошка амбуланта
 • Нефролошка амбуланта
 • Одељење пнеумофтизиологије
 • Одељење хемодијализе садневномболницом

На одељењу тренутно ради 1 гастроентерохепатолог,3 кардиолога, 1 ендокринолог, 1 нефролог, 1 специјалиста интерне медицине, 2 пнеумофтизиолога,2 доктора медицине на специјализацији из интерне медицине, 2 доктора медицине будућиспецијализанти интерне медицине, као и 29 медицинских техничара, од тога 2 медицинскесестре са вишом школом и 1 медицинска сестра са високом школом.

Одељење хемодијализе са дневном болницом ради у2 смене, 6 дана у недељи, укључујући и празнике. 

Особљемр сци. мед. др Оливера Милићевић, начелница одељења, специјалиста интерне медицине – нефролог

 • др Марко Зрнић, специјалиста интерне медицине – кардиолог
 • др Бранислава Маневска, специјалиста интернемедицине – кардиолог
 • др Милица Лазић, специјалиста интерне медицине – кардиолог
 • др Душан Јеринкић, специјалиста интерне медицине – ендокринолог
 • др Снежана Булатовић, специјалиста интерне медицине
 • др Драгана Кљајић-Борић, пнеумофтизиолог
 • др Ненад Вељковић, доктор медицине на специјализацији из интерне медицине
 • др Тијана Марчета, доктор медицине на специјализацији из интерне медицине
 • др Бранка Томашев, специјалиста интерне медицине
 • др Милош Ђурин, специјалиста интерне медицине
 • Снежана Карановић, медицинска сестра са виском струковном школом, главна сестра Одељења интерне медицине

Одељење располаже са укупно 65 постеља расподељениху 23 болесничке собе на две ламеле. Годишње се хоспитализује око 1600 пацијената.У пријемној интернистичкој амбуланти је током 2013. године прегледано 5505 пацијената,2009 пацијената у општој интернистичкој амбуланти, 1591 у гастроентеролошкој амбуланти,5628 у кардиолошкој амбуланти, 2023 у ендокринолошкој амбуланти и 577 пацијенатау нефролошкој амбуланти. Исте године је урађено око 532 езофагогастродуоденоскопија,128 колоноскопија са ректоскопијом, 1281 ехокардиографија, 244 амбулантних Холтерконтинуираних ЕКГ–снимања и 405 ергометрија.

Од дијагностичких процедура из домена гастроентерохепатологијераде се флексибилна езофагогастродуоденоскопија, као и флексибилна колоноскопијасе ректоскопијом. Од кардиолошких дијагностичких процедура раде се ултразвучни прегледсрца, Холтер мониторинг и тест оптерећења (ергометрија).

Амбулантнии дијагностички рад се обавља у амбулантномделу Опште болнице Кикинда, који се налази у приземљу зграде.

Распоред рада амбуланти

Гастроентерохепатолошка амбуланта

Четвртак          др Мирко Стојисављевић

Кардиолошка амбуланта

Понедељак                  др Марко Зрнић

Среда                          др Бранислава Маневска

Ендокринолошка амбуланта

Уторак и петак             др Марко Зрнић

Нефролошка амбуланта

Понедељак                  мр сци. мед. др Оливера Милићевић

Општа интернистичка амбуланта 

Уторак                         др Снежана Булатовић

Гастроенеролошка дијагностика

Езофагогастродуоденоскопија            –           – Понедељак                др Мирко Стојисављевић

Колоноскопија са ректоскопијом         – Среда                                    др Мирко Стојисављевић

Кардиолошка дијагностика

Холтер мониторинг                  -сваког јутра од 07 до 08ч

Ехо срца и ергометрија           -Среда             др Марко Зрнић

                                                -Петак              др Бранислава Маневска

You may also like...