Интернистичка поликлиника

Радно време:

Пријемна амбуланта – радним  данима од 7-14 сати, од 14 до 7  прегледи на интерном одељењу, као и празником и викендом 24 сата   

Специјалистичке амбуланте- радно време од 9 до 14 сати

Понедељак:

-кардиолошка (др марко зрнић)

-кабинетза тфо (ергометрија) – (др милица лазић)

-нефролошка (мр.сци.др оливера милићевић)

-кабинет за гастроскопију (др мирко стојисављевић)

Уторак:

-општа интернистичка  (др снежана булатовић)

-ендокринолошка(др душан јеринкић)

-кабинетза ехокардиографију (др бранислава маневска)

Среда:

-кардиолошка (др браниславаманевска)

-кабинет за ергометрију (др марко зрнић)

-кабинет за ехокардиографију (др милица лазић)

-кабинет за колоноскопију (др мирко стојисављевић)

Четвртак:

-гастроентерохепатолошка (др миркостојисављевић)

-кабинет за ехокардиографију (др браниславаманевска)

Петак:

-ендокринолошка (др душан јеринкић)

-кардиолошка (др милица лазић)

-кабинет за тфо –ергометрију (др браниславаманевска)

Амбуланта за пнеумофтизиологију (др драгана кљајић борић) – радним данима од 7 до 13

You may also like...