Monthly Archive: јул 2020

Контакт

Општа болница КикиндаАдреса:Ђуре Јакшића 11023300 Кикинда Контакт:телефон 0230/316-288факс 0230/422-513ПИБ 106734160E-mail:bolnica@obki.rs Позивањем бројева мобилне телефоније директно се могу добити следеће службе: ЛАБОРАТОРИЈА  064 886-5930 ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА  064 886-5932 ФИЗИЈАТРИЈА  064 886-5940 РАДИОЛОГИЈА  064 886-5920 ДИЈАЛИЗА  064 886-5921...

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања

Контакт 0230/423-556 ; лок  350 e-mail: uptskikinda@gmail.com Радно време радним даном 00-24 викендом и празником 00-24 Персонал начелник – др Радивој Бореновић специјалиста из анестезије и реаниматологије главна сестра – Верица Дукић 5 лекара опште...

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику

Контакт телефон: 0230-434603; локал: 310 e-mail: kiradiologija@gmail.com Радно време од 07-19 Приправност од 19 до 07 Викенд: Приправност од 00до 24 Персонал         Услужби ради пет лекара специјалиста радиологије и један лекар на специјализацији,осам виших радиолошких техничара, троје...

Служба за анестезиологију и интезивно лечење

Контакт: Телефон: 0230/ 423-560 лок: 311, 304 E-mail: aritkda@gmail.com Радновреме: радним даном: 00-24 викендом и празником: 00-24 Персонал: Служба за анестезиологију и интензивно лечење у саставу има 2 оделења: Оделењеза анестезиологију и реаниматологију Оделењеза интензивно лечење...

Служба за физикалну медицину и рахабилитацију са спортском медицином

Служба за физикалну медицину и рахабилитацију са спортском медицином

Увод         Службаза физикалну медицину и рехабилитацију и спортску медицину Опште болнице у Кикиндипружа амбулантне услуге дијагностике, лечења и рехабилитације, као и консултативнепрегледе болесника са других одељења и према потреби исте укључује у рехабилитационитретман. На...

Служба за трансфузију крви

Контакт:телефон 0230/423-566, локал 291 Радно време: Рад Хематолошке амбуланте радним даном од 8-12 сати; Трудничка амбуланта радним даном од 7-9 сати; Вађење крви радним даном од 7-9 сати; Издавање резултата петком од 10-14 сати;...

Служба за патологију са цитологијом

Служба за патологију са цитологијом

Контакт телефон 0230/423-556, локал346 Радно време од 07:20 Персонал начелник, главна сестра, двалаборанта ,два помоћника обдуцента и спремачица Услуге Патохистологија, цитологија,обдукције Опрема         Пооснивању служба је опремљена стандардном опремом. Клизни и ротациони микротом, криостат,парафински диспензер,...