Monthly Archive: јул 2020

Контакт

Општа болница КикиндаАдреса:Ђуре Јакшића 11023300 Кикинда Контакт:телефон 0230/316-288факс 0230/422-513ПИБ 106734160E-mail:bolnica@obki.rs Позивањем бројева мобилне телефоније директно се могу добити следеће службе: ЛАБОРАТОРИЈА  064 886-5930 ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА  064 886-5932 ФИЗИЈАТРИЈА  064 886-5940 РАДИОЛОГИЈА  064 886-5920 ДИЈАЛИЗА  064 886-5921...

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања

Контакт телефон 062 8857838 e-mail: uptskikinda@gmail.com Радно време радним даном 00:00 – 24:00 викендом и празником 00:00 – 24:00 Приправност за транспорт пацијената 14:00 – 07:00 радним даном, викендом 07:00 – 07:00 Персонал Услуге Опрема...

Служба за лабораторијску и клиничко биохемијску дијагностику

Контак телефон: 062/885-7886 Радно време 24:00Пријем амбулантних пацијената од: 07:00 до 08:30 Службу чине: Биохемичари: Др Илкић Бранислав лекар специјалиста клиничке биохемија маг.фарм.-мед. биохем. Радојчин Драган магистар фармације -медицински биохемичар Техничари: Пауновић Борис – виши...

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику

Контакт телефон: 0230-434603; локал: 310 e-mail: kiradiologija@gmail.com Радно време од 07-19 Приправност од 19 до 07 Викенд: Приправност од 00до 24 Персонал         Услужби ради пет лекара специјалиста радиологије и један лекар на специјализацији,осам виших радиолошких техничара, троје...

Служба за анестезиологију и интезивно лечење

Контакт: Телефон: 0230/316281   мобилни 0648865939 E-mail: aritkda@gmail.com Радновреме: радним даном: 00:00 – 24:00 викендом и празником: 00:00 – 24:00 Персонал: Служба за анестезиологију и интензивно лечење у саставу има 2 оделења: У Служби је запослено5 лекара специјалиста из...

Служба за физикалну медицину и рахабилитацију са спортском медицином

Служба за физикалну медицину и рахабилитацију са спортском медицином

Увод         Службаза физикалну медицину и рехабилитацију и спортску медицину Опште болнице у Кикинди пружа амбулантне услуге дијагностике, лечења и рехабилитације, као и консултативне прегледе болесника са других одељења и према потреби исте укључује у...

Служба за трансфузију крви

Контакт:телефон 0230/423-566, локал 291 Радно време: Рад Хематолошке амбуланте радним даном од 8-12 сати; Трудничка амбуланта радним даном од 7-9 сати; Вађење крви радним даном од 7-9 сати; Издавање резултата петком од 10-14 сати;...

Служба за патологију са цитологијом

Служба за патологију са цитологијом

Контакт телефон: 062/885-7097 Радно време од 07:00 до 14:00 Персонал Служба нема начелника, а у служби ради лекар патолог  др Ненад Миладиновић( уговор о допунском  раду). Имамо јеног лекара на специјализацији др Драгану Пушић....