Category: Служба за дијагностику и терапијски третман онколоских пацијената

Служба за интерну медицину

Служба за интерну медицину

Радни дан: од 09 до 14ч, а за хитне случајеве амбуланта ради 24ч. Интерниста је дежуран 24ч.  Сектор за интернистичке гране чине уже организационе јединице и то: Служба интерне медицине Пријемна интернистичка амбуланта Општа...

Одељење за хемодијализу

Одељење за хемодијализу

Контакт телефон: 0230/434 603; 423 556 локал: 334 Радно време Радни дан: 06,00 – 13,00 часова и 13,00 – 20,00 часова Викенд: субота 06,00 – 13,00 часова и 13,00 – 20,00 часова Кратак историјат...

Одељење за неурологију

Одељење за неурологију

Контакт телефон: 0230/434-603;423-560 Амбуланта локал: 313 Стационар локал: 388 моб: 062/8857050 Радно време Неуролошка амбуланта од08:30 до 13:30 Заказивање амбулантних прегледа врши се на пулту код интернистичких амбуланти лично или на бројеве телефона:0230/423-537 или 062/8847200...

Одељење за инфективне болести

Одељење за инфективне болести

Историјат         Одељење за инфективнеболести је 1974. год. одвојено од Интерног одељења у засебну зграду, али су га идаље водили интернисти. Служба за инфективне болести се организационо формира ипотпуно одваја 1978. год. доласком првог инфектолотга...

Служба за дијагностику и терапијски третман онколоских пацијената

Служба за дијагностику и терапијски третман онколоских пацијената

У склопу службе за интерну медицину ради и: Дневна болница за дијагностику и терапијски третман онколошких пацијената Контакт телефон 0230/423-518 локал 271 Радно време 06:30 – 13:30 Осим у данима када се апликују континуиране...