Category: Превентива

Питања и одговор у вези Covid инфекције

Ovaj dokument dopunjava smjernice SZO: Kliničko zbrinjavanje teške akutne respiratorne infekcije (SARI) kod sumnje na COVID 19 (13. mart 2020 –          www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute- respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected ) i sadrži odgovore na pitanja koja u vezi sa preporukama....

Контрацепција Веб брошура 2020

Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце, да планирају време њиховог рађања и размак између порођаја. Здравствено прихватљив модел планирања породицe подразумева да жена реализује трудноће између 18....