Category: Јавне набавке

ЈНБР 01-36/2020-6 Гориво

ЈНБР 01-36/2020-6 Гориво

На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15) „Општа болница Кикинда“ Кикинда, оглашава ПОЗИВ за прикупљање понуда...

ЈНБР 01-372020-5 Осигурање имовине здравствене установе и лица запослених у здравственој установи Општа болница Кикинда

ЈНБР 01-372020-5 Осигурање имовине здравствене установе и лица запослених у здравственој установи Општа болница Кикинда

На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15) „Општа болница Кикинда“ Кикинда, оглашава ПОЗИВ за прикупљање понуда...

JНБР 01-36/2020-4 Канцеларијски и штампани материјал

JНБР 01-36/2020-4 Канцеларијски и штампани материјал

На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15) „Општа болница Кикинда“ Кикинда, оглашава ПОЗИВ за прикупљање понуда...

JНБР 01-36/2020-5 Намирнице за исхрану болесника

JНБР 01-36/2020-5 Намирнице за исхрану болесника

На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15) „Општа болница Кикинда“ Кикинда, оглашава ПОЗИВ за прикупљање понуда...

ЈН Бр 01-37/2020-4 – Поправка лифтова Л3 и Л4

ЈН Бр 01-37/2020-4 – Поправка лифтова Л3 и Л4

На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/15 и 68/15) „Општа болница Кикинда“ Кикинда, оглашава ПОЗИВ за прикупљање понуда...