Category: Организационе јединице

Служба за психијатријске болести

Радно време Амбуланта за психијатријске поремећаје:   – сваког радногдана од 8:00 – 14:00 Стационар ради 24 сата Дневна болница за третман психијатријских поремећаја и заштиту менталног здравља од 07.00 до14.00 сати радним данима Амбуланта за...

Служба за педијатрију

Контакт телефон: 0230/423-518; локали: 201 и 333 Радно време 00-24         Дечије одељење располажефондом од 15 постеља, које су распоређене у 4 болесничке собе и 5 боксева за смештајодојчади и мале деце оболеле од акутних...

Организационе јединице

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У Општој болници образују се Сектори и Службе и то: 1. Сектор за интернистичке гране медицине,2. Сектор за хирушке гране медицине,3. Служба за гинекологију и акушерство,4. Служба за педијатрију,5. Служба...