Category: Сектор за интернистичке гране медицине

Служба за интерну медицину

Служба за интерну медицину

Радни дан: од 09 до 14ч, а за хитне случајеве амбуланта ради 24ч. Интерниста је дежуран 24ч.  Сектор за интернистичке гране чине уже организационе јединице и то: Служба интерне медицине Пријемна интернистичка амбуланта Општа...

Одељење за неурологију

Одељење за неурологију

Контакт телефон: 0230/316-274 моб: 064/886 5947 Радно време Неуролошка амбуланта од 07:00 до 15:00 Пријемна неуролошка амбуланта ради 24 сата Одељење за неурологију чине Стационар са 24 постеље, Амбуланта, ЕЕГ кабинет. Доплер кабинет ЕМНГ...

Одељење за дерматовенерологију

Одељење за дерматовенерологију

На одељењу дерматовенерологије раде тренутно 2 лекара: -др Синиша Јолић начелник одељења специјалиста дерматовенерологије и субспецијалиста ангиологије. -др Милица Агић специјалиста дерматовенерологије. РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА: Радним даном од 07-14h Викендом и радним даном нема...

Одељење за инфективне болести

Одељење за инфективне болести

Историјат         Одељење за инфективнеболести је 1974. год. одвојено од Интерног одељења у засебну зграду, али су га идаље водили интернисти. Служба за инфективне болести се организационо формира ипотпуно одваја 1978. год. доласком првог инфектолотга...