Category: За пацијенте

Саветник за заштиту права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

Законом о правимапацијената ( „Сл. Гласник РС“, број 45/13) утврђено је да заштиту права пацијенатаобезбеђује јединица локалне самоуправе и то одређивањем лица које обавља пословесаветника за заштиту права пацијената.Према Закону о правима пацијената,Саветник пацијената...

Заштитник права осигураних лица

Заштитник права осигураних лица

Заштита права осигуранихлица, уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичкогфонда за здравствено осигурање, који је објављен у „Службеном Гласнику РС“број 68/13, и примењује се од 01.11.2013.године.Заштитник права осигураникаима задатак...