Category: О нама

Вредности и стратешки циљеви

ВРЕДНОСТИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА     Вредности којима се руководе запослени у нашој болници имаће приоритет у пружању здравствене заштите без обзира на стицање конкурентске предности на тржишту. У фокусу наших активности је пацијент, тако...

Мисија и визија

МИСИЈА       Фокусирање пружене здравствене заштите на пацијента који је у стању да се суочи и бори са својом болешћу уз јачање одговорности за властито здравље.     Континуирано унапређење знања и вештина запослених уз...

Менаџмент

МЕНАЏЕРСКИ ТИМ ЗАПОСЛЕНИХ: 1. др Весна Томин , в.д. директора Oпште болнице, специјалиста педијатрије 2. др Владимир Прунић, помоћник директора за клиничке услуге, специјалиста анестезиологије и реаниматологије 3. Александра Буква , начелник Службе за техничке...

Управни и надзорни одбор

УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА: 1.  Атила Кабок, председник УО, студент из Руског села, представник оснивача         2.  Дијана Петков, дипл. менаџерка и мастер економисткиња из Кикинде, представница оснивача; 3.  Јелена Лазичић, економисткиња из Кикинде,...

О нама

 Општаболница Кикинда је здравственаустанова која обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатностна секундарном нивоу, пружајући услуге здравствене заштите корисницима на територијиопштине Кикинда и делом Севернобанатског округа. Стационарна и специјалистичко консултативнаделатност Опште болнице Кикинда, која према...